Mentale houding

AURELIS gebruiken is communiceren met je diepere zelf. Dat is niet 'zomaar wat'. Het is belangrijk te beseffen dat het diepere zelf niet wil van buitenaf veranderd worden. Daar heeft het groot gelijk in. Aurelis is echter volledig georiënteerd op het veranderen van binnen uit (= 'groei'). Toch kan het diepere zelf dit anders aanvoelen en dan reageert het met onwil en tegenkanting (zoals 'ongeloof'). Als je hier voorbij raakt, dan heb je vóór jou een krachtig instrument. Het is de moeite waard jezelf hierbij alle kansen te geven.

Je bereikt dit door tijdens een sessie te streven naar:

  • openheid

Neem steeds de mogelijkheid aan dat je hierdoor kan groeien. Dat wil zeggen: geloof in jezelf.

  • aandacht
Wees aandachtig voor wat het jou doet, hoe het je raakt.
  • geduld

Verwacht niet metéén het gewenste resultaat. Echte genezing kan alleen gebeuren op eigen tempo: soms snel, soms traag.

  • positief kritisch zijn

Dit betekent dat je tijdens de sessie zelf de vraag vermijdt: ‘Hoe zou dit mij kunnen helpen?’ Stel deze vraag -terecht- puur rationeel en achteraf, maar niet emotioneel en tijdens een sessie. Op de website vind je veel informatie in dit verband.

  • actief zoeken naar betekenis

Ga er altijd éérst vanuit dat elke zin betekenisvol is, ook en vooral voor jou persoonlijk. Dit betekent dat je tijdens of na een sessie soms een emotionele zoektocht aangaat naar deze betekenis.

  • spontaneïteit

Laat het ‘vanzelf’ gebeuren. Jij geeft bewust de richting aan, maar de beweging in die richting komt van binnen uit. Er gebeurt dus effectief ‘niets’ en toch alles.

En bovenal: neem zélf de volledige verantwoordelijkheid hiervoor. Als het jou echter 'niet meteen lukt', dan treft jou geen enkele schuld.

Ik wens you veel plezier, geluk, gezondheid en groei.

 

Dr. Jean-Luc Mommaerts